Een airco heeft onderhoud nodig, hij verliest per jaar 5 tot 10% koelmiddel.

Een auto-airco of climate-control verliest per jaar 5 tot 10% van de totale vulhoeveelheid koudemiddel.
Moderne airco-systemen hebben gemiddeld 500 gram aan koudemiddel.
Met een door de fabriek opgegeven tolerantie van 25 gram.
Normaal raakt het niveau dus al snel onder deze norm.

Het airco-systeem zal pas voelbaar minder gaan werken zodra er veel te weinig koudemiddel in zit.
Bij dit voorbeeld kan een systeem met 400 gram best nog koud worden.
Door een te laag koudemiddel-niveau zal de pomp veel harder moeten werken om het systeem te laten koelen.
Naast een hogere brandstofrekening slijt de pomp snel, en de kans op vieze luchtjes in de wagen neemt toe.

Uw voorruit ontwasemd minder goed zodra deze beslagen is.

Tijdens de grote en kleine beurt is er vaak weinig aandacht voor de airco.

In de lijst voor af te werken punten bij een jaarlijkse inspectie staan geen controle-werkzaamheden over de conditie van de airco vermeld.
De importeurs schrijven geen of nauwelijks geen voorschriften hierover,
bv. hoe hier correct mee om te gaan tijdens een uit te voeren jaarlijkse inspectie.

De te controleren temperaturen, drukken en bv. de algemene staat van de condensor vinden ze niet belangrijk.
Wel staan de aandrijfriem, het koelsysteem en het interieurfilter in de lijsten vermeld.

Regelmatig blijkt achteraf, nadat er te lang met een verwaarloost airco-systeem is gereden, de compressor, het hart van de installatie is beschadigd.
Een nieuwe airco-compressor kost gemiddeld € 400.- en dan moet hij nog gemonteerd worden.
Vaak zit dan de rest van het airco-systeem, bv de leidingen, condensor en verdamper vol met gruis van de oude kapotte pomp en zal het systeem gespoeld moeten worden.

Airco onderhoud aan een Volvo

Een airco correct en regelmatig onderhouden levert u lagere brandstofkosten en verkleind het risico op hoge reparatiekosten.

De airco op tijd onderhouden en controleren.

De kosten van de airco diagnose, controle en het onderhoud zijn de laatste tijd behoorlijk gedaald, hierdoor is het voor u betaalbaar geworden om de auto ieder jaar aan te bieden voor een aircocontrole of een aircoservicebeurt.
Door dit elk jaar te doen heeft u het minste kans op grote kosten door schade die het systeem op doet, door bv te weinig of vervuild koudemiddel.
Ook zal het meerverbruik van een airco die in goede conditie is niet meer zijn dan dat u met de ramen open rijd.

De aircoservicebeurt, wat houd dat in?
U denkt een kleine airco lekkage te hebben, wat zijn de mogelijkheden en wat gaat dat kosten?
Bent u geïnteresseerd in de airco en wilt u meer weten over hoe de auto airco werkt?