Hier vind u interessante informatie van andere website's

Achtergrondinformatie van website's over de aircotechniek.

STEK-erkenning of f-gassen-certificering.

Helaas zijn er website's en bedrijven die pochen met een STEK-erkenning en vertellen dat alleen zij de autoairco mogen servicen.
Dit is misleidende informatie, waarschijnlijk kunnen ze niet op een eerlijke wijze concurreren.

De STEK-erkende bedrijven mogen vanaf 1-juli-2011 geen airco's meer servicen, dit is overgegaan naar de F-gassen regelgeving.
Een paar jaar terug is de autobranch al vrijgesteld voor de STEK-erkenning.
De STEK-regelgeving was tegen de europese regelgeving en had een prijsopdrijvend effect, vooral door de administratieve regelgeving die daaromheen was.

De reden voor de oprichting van de STEK was de chloor-houdende koelmiddelen (R12), deze zijn schadelijk voor de ozonlaag.
Deze chloorhoudende koudemiddelen zijn inmiddels vervangen door andere koelmiddelen (R134a voor de autobranch).

Inmiddels is deze regelgeving al lang overgegaan op een eerlijker Europese regelgeving.
En mogen zij zodra ze er geen F-gassen vergunning voor hebben hier niet meer aan werken.
Er is momenteel helaas nog onvoldoende controle daarin, let dus op met die kreten van STEK-erkenning.

F-gassen regelgeving
STEK.nl

Wij werken volgens de nieuwste F-Gassen-richtlijnen/eisen en zijn daarvoor gecertificeerd.